Sõnadetöö UNIT 14

Töös on vastamiseks 5 sõna.
Igal sõnal on 3 vastusevarianti.
VALI ÕIGE!
Aega vastamiseks 1 minut.

Töö on arvestatud kui saad vähemalt 3 õiget vastust.

1 / 5

often

2 / 5

vastus; vastama

3 / 5

kuues

4 / 5

sixth

5 / 5

lõpuks

Sinu tulemus