Sõnadetöö UNIT 14

Töös on vastamiseks 5 sõna.
Igal sõnal on 3 vastusevarianti.
VALI ÕIGE!
Aega vastamiseks 1 minut.

Töö on arvestatud kui saad vähemalt 3 õiget vastust.

1 / 5

vastus; vastama

2 / 5

neljas

3 / 5

kuues

4 / 5

fun

5 / 5

minute

Sinu tulemus