Sõnadetöö UNIT 13

Töös on vastamiseks 5 sõna.
Igal sõnal on 3 vastusevarianti.
VALI ÕIGE!
Aega vastamiseks 1 minut.

Töö on arvestatud kui saad vähemalt 3 õiget vastust.

1 / 5

tund

2 / 5

eile

3 / 5

front door

4 / 5

mistake

5 / 5

öö

Sinu tulemus